Etiket Ekb Nasıl Hazırlanır

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur ?

Enerji Kimlik Belgesi almak için 2011 yılından önce yapılan binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar süresi vardır, ancak yeni ve mevcut binaların iskan başvuruları sırasında Enerji Kimlik Belgesi talep edilmektedir. 1 Ocak 2020 sonrasında Enerji Kimlik Belgesine sahip olmayan binalardaki mal sahipleri…

Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

EKB Nedir ?      Enerji Kimlik Belgesi, yapılarda kullanılan enerjinin yapıya ne kadar verimli olduğunu tespit etmek amacıyla, ölçümler yapılarak sayısal değerlerin doküman halinde belgelenmesi anlamına gelmektedir. Sonuç olarak yapının kalitesi enerjinin az kullanılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda yapının…

Enerji Kimlik Belgesi Almamanın Cezası

Enerji Kimlik Belgesi almak için 2011 yılından önce yapılan binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar süresi vardır, ancak yeni ve mevcut binaların iskan başvuruları sırasında Enerji Kimlik Belgesi talep edilmektedir. 1 Ocak 2020 sonrasında Enerji Kimlik Belgesine sahip olmayan binalardaki mal sahipleri…

Enerji Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler.

BepTr uygulamasında binanın projedeki bilgileri girilir, hesaplaması yapılıp A’dan G sınıfına kadar olan sınıftan biri ile sınıflandırılır. Enerji kimlik belgesi (EKB) , bakanlık tarafından belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenir. BepTr’ de hazırlanıp onaylanan enerji kimlik belgesi (EKB) 3 sayfadan oluşmaktadır. Belgenin ilk…

Enerji Kimlik Belgesi enerji sınıfları nelerdir?

 Enerji Kimlik Belgesi enerji sınıfları nelerdir? Enerji kimlik belgesi, binaların çevreye dost enerji tüketimi yapmaları için düzenlenmesi zorunlu hale getirilen ve 50 metrekare üzerindeki tüm eski ve yeni binalarda olması gereken bir belgedir. Bu belgede yer alan kategorilerde binanın her…