Enerji Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler.

BepTr uygulamasında binanın projedeki bilgileri girilir, hesaplaması yapılıp A’dan G sınıfına kadar olan sınıftan biri ile sınıflandırılır. Enerji kimlik belgesi (EKB) , bakanlık tarafından belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenir. BepTr’ de hazırlanıp onaylanan enerji kimlik belgesi (EKB) 3 sayfadan oluşmaktadır. Belgenin ilk sayfasında Binanın yapı ruhsat tarihi, alanı, ada- pafta- parsel numaraları, adı, adresi, geçerlilik tarihleri ve binada bulunan yalıtım ısıtma soğutma özelliklerine göre çıkan enerji performans sınıfı ve sera gazı emisyonu sınıfı bulunmaktadır. 2. sayfasında binanın cephesinde kullanılan yapı bileşenleri, binanın kaç katlı olduğu, iklimlendirilen alanı ve kullanılan kapı pencereler ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 3. sayfasında binanın mekanik sistemlerine ait sistem tipi, kaç kw olduğu, konumu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Bu sistemler genel olarak;

  • Isıtma sistemleri
  • Soğutma sistemleri
  • Aydınlatma sistemleri
  • Havalandırma Sistemleri
  • Kojenerasyon Sistemleri
  • Fotovoltaik sistemleri şeklindedir.

Bu tüketim değerlerine göre CO2 salınımı (Sera gazı emisyonu) hesaplanır. Binanın BepTr uygulamasında hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salınımı (sera gazı emisyonu), referans binanın değerleriyle karşılaştırılıp elde edilen karşılaştırma oranına göre, binanın enerji sınıfı ve sera gazı emisyon sınıfı belirlenir.