Etiket Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Almamanın Cezası

Enerji Kimlik Belgesi almak için 2011 yılından önce yapılan binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar süresi vardır, ancak yeni ve mevcut binaların iskan başvuruları sırasında Enerji Kimlik Belgesi talep edilmektedir. 1 Ocak 2020 sonrasında Enerji Kimlik Belgesine sahip olmayan binalardaki mal sahipleri…

Enerji Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler.

BepTr uygulamasında binanın projedeki bilgileri girilir, hesaplaması yapılıp A’dan G sınıfına kadar olan sınıftan biri ile sınıflandırılır. Enerji kimlik belgesi (EKB) , bakanlık tarafından belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenir. BepTr’ de hazırlanıp onaylanan enerji kimlik belgesi (EKB) 3 sayfadan oluşmaktadır. Belgenin ilk…

Enerji Kimlik Belgesi enerji sınıfları nelerdir?

 Enerji Kimlik Belgesi enerji sınıfları nelerdir? Enerji kimlik belgesi, binaların çevreye dost enerji tüketimi yapmaları için düzenlenmesi zorunlu hale getirilen ve 50 metrekare üzerindeki tüm eski ve yeni binalarda olması gereken bir belgedir. Bu belgede yer alan kategorilerde binanın her…

Mevzuat Detayları

Kanun 3194 SAYILI İMAR KANUNU 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU Yönetmelik Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Tebliğ Binalarda Enerji Performansı…

Mevcut bina ve yeni bina tanımı birçok yerde geçiyor. Hepsi aynı tarihi mi işaret ediyor?

Yeni bina ve mevcut bina tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihler “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları , “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için farklılıklar göstermektedir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları için bu…

Binama mantolama yaptırmak zorunda mıyım?

Halk arasında mantolama tabir edilen uygulama yönetmeliklerimizde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi kamuoyunda sanki enerji performansının bizatihi kendisiymiş gibi bir algılama vardır. Bu yanlış algıya sebep bu işi yapan kesimlerin toplumda oluşturmaya çalıştığı kanı ve bilgi eksikliğidir.   Binasında…

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden…