Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir.

Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

Kısaca, mevcut binalar kanunen 31 ARALIK 2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Eski Bina EKB

2011 den önce yapılan binanız kanununa göre eski bina EKB’ si alabilir. Probel Akademi Eski bina Enerji Kimlik Belgesinde Yetkili Firmadır.

Yeni Bina EKB

2011 den sonra yapılan binanız kanununa göre yeni bina EKB‘ si alabilir. Probel  Akademi Yeni bina Enerji Kimlik Belgesinde Yetkili Firmadır.

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Yeni olan (1 Ocak 2011 den sonra yapılan) binaların enerji kimlik belgesi en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamamaktadır.