Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alma Zorunluluğu Dışında Kalır?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerden sonra binaların enerji kimlik belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi sayesinde binaların enerji kaynaklarını daha verimli bir duruma getirmeleri amaçlanmaktadır. 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış olan binaların 03.05.2017 tarihine kadar ilgili kurumlara başvurarak bina enerji kimlik belgelerini almaları gerekiyor. 01.01.2011 tarihinden sonra yapılmaya başlanılan binaların da aynı şekilde mutlaka enerji kimlik belgesini almaları gerekir. Ancak enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu olmayan binalarda vardır. Hangi binalar enerji kimlik belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır sorusu için söyleyebileceğimiz birçok özellikli durum vardır. Belirlenen özelliklerdeki binaların enerji kimlik belgesi alma zorunlulukları yoktur. enerji kimlik belgesi binalar için son derece önemli bir hal almaktadır her ne kadar genel olarak yapı sahipleri için enerji kimlik belgesi gereksiz belge olarak görülüyor olsa da bina için enerji verimliliği bakımından bu belge oldukça önemlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Olmayan Bina Özellikleri Nelerdir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı binalarda enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu yoktur. Peki, hangi binalar enerji kimlik belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır? Bu konuda kapsam dışında kalan binalardan bir tanesi sanayi alanlarında bulunan ve işletme faaliyetinde bulunan binalardır. Bu binaların üretim amacıyla yapıldığı için enerji kimlik belgesi alma zorunlulukları yoktur.

Bunun dışında kullanım süresi olarak iki yıldan az bir süre içerisinde kullanılacak olan binaların da enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu yoktur. Hangi binalar enerji kimlik belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır sorusuna verilebilecek olan cevaplardan bir tanesi de kullanım alanı belirlenen büyüklükten küçük olan binalardır. Bu konuda belirlenen düzenlemelere göre toplam kullanım alanı 50 metre kare ve daha aşağısında bulunan binalar enerji kimlik belgesi almayabilirler. Bu yüzden küçük metre kareye sahip olan binalarda iskan almak için enerji kimlik belgesine ihtiyaç duyulmuyor.

Hangi binalar enerji kimlik belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır sorusundaki cevaplardan bir tanesi de tamamen münferit olarak yapılan sera ve atölyelerdir. Bu tarzda olan yapılarda da enerji kimlik belgesi alınmasına gerek yoktur. Ayrıca içerisinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar için de enerji kimlik belgesi kullanımına gerek yoktur. Bu özellikleri taşımayan diğer tüm yapılar için enerji kimlik belgesi zorunluluğu bulunuyor.